Oferta

 

Nasz obszar działań obejmuje: 

Poradnictwo i diagnozę psychologicznąkonsultacje psychologiczneporadnictwo pedagogicznetrening twórczego myśleniadiagnozę i terapię integracji sensorycznej, poradnictwo rodzinnewsparcie w kryzysach życiowych 

photo of a tabby cat between people

Prócz wyżej wymienionych proponujemy zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów, trening personalny/coaching, w tym szkolenia dotyczące m.in. obszarów: rozwoju dziecka, adolescenta i osoby dojrzałej, kształcenia ustawicznego, twórczego myślenia, etapów rozwoju w życiu człowieka, powikłań i zaburzeń rozwojowych, procesów poznawczych, prewencji i profilaktyki zdrowia psychicznego, motywacji i zasobów osobistych, kompetencji zawodowych.

Reklamy