Oferta

Mind Coherence – Studio Wsparcia Rozwoju

Obszar działań obejmuje:

     • poradnictwo i diagnozę psychologiczną, tło

     • konsultacje psychologiczne, 

     • poradnictwo pedagogiczne, 

      person carrying child wearing white top

     • trening twórczego myślenia, 

     • diagnozę i terapię integracji sensorycznej,

     • poradnictwo rodzinne,

      photo of a tabby cat between people

     • wsparcie w kryzysach życiowych, w tym szczególnie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

     • wsparcie psychologiczne dla nauczycieli. 

      woman in green shirt smiling

Prócz wyżej wymienionych proponujemy zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów, trening personalny/coaching, w tym szkolenia dotyczące m.in. obszarów:

– rozwoju dziecka, adolescenta i osoby dojrzałej
– kształcenia ustawicznego,
– twórczego myślenia,
– etapów rozwoju w życiu człowieka,
– powikłań i zaburzeń rozwojowych,
– procesów poznawczych,
– prewencji i profilaktyki zdrowia psychicznego,
– motywacji i zasobów osobistych,
– kompetencji zawodowych.

Reklamy